Notowania Mobilne wersja Java

Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe jest połączenie internetowe z telefonu komórkowego. Program przeznaczony jest dla wszystkich inwestorów, którzy cenią wygodę szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji z rynku giełdowego.

Program działa w oparciu o cztery ekrany funckjonalne:

Ekran Tabela

Tabela notowań

Ekran Informacje Dodatkowe

Informacje dodatkowe

Ekran Lista Transakcji

Lista transakcji

Ekran Wykres

Wykres waloru

Nawigacja w programie

Program Notowania Mobilne wersja Java w zależności od rozdzielczości ekranu telefonu, na którym jest instalowany, automatycznie dostosowuje ilość kolumn w Tabeli, tak aby dostarczać jak najwięcej informacji, a jednocześnie zachować czytelność ekranu. Szerokość i układ kolumn (również ich widoczność) może być dowolnie konfigurowana przez użytkownika.

Telefon z zaznaczonymi klawiszami do obsługi programi Notowania Mobilne

Ogólna obsługa programu odbywa się przy użyciu podstawowych klawiszy telefonu:

  • lewy klawisz programowy (przycisk umieszczony pod ekranem telefonu, po lewej stronie)
  • prawy klawisz programowy (analogicznie, po prawej stronie)
  • joystick (czterokierunkowy klawisz nawigacyjny)

Szybkie przełączanie pomiędzy ekranami programu możliwe jest przy użyciu klawiszy numerycznych od 1 do 4.

Na wybranych ekranach (szczegóły w Pomocy) dostępne są również dodatkowo klawisze: 6, 8 oraz 0.

Pomoc do programu Notowania Mobilne


Jak zainstalować Notowania Mobilne?

Adres pliku instalacyjnego w przeględarce internetowej
Uruchom w telefonie komórkowym przeglądarkę internetową i otwórz adres: http://notowania-mobilne.pl/nom.jar.
Pobieranie pliku instalacyjnego
Automatycznie zostanie rozpoczęty proces pobierania pliku instalacyjnego.
Instalacja programu Notowania Mobilne
Dalej postępuj zgodnie z komunikatami jakie będę wyświetlane podczas instalacji.
Błąd certyfikatu
W przypadku niektórych modeli telefonów komórkowych może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, aplikacja nie jest zaufana lub o braku podpisu cyfrowego pobranego pliku. W takiej sytuacji należy pominąć komunikat i kontynuować instalację dalej.

Po pomyślnym ukończeniu instalacji, program umieszczony będzie w menu, gdzie dostępne są inne aplikacje telefonu komórkowego. W zależności od modelu telefonu mogą to być grupy o różnych nazwach (np. Aplikacje, Instalacje, Osobiste itp.)

powrót do początku

Informacje podstawowe

Ekran powitalny programu Notowania Mobilne
Podczas pierwszego startu programu, na ekranie powitalnym zostanie wyświetlony komunikat Dalej, który należy zaakceptować lewym klawiszem nawigacyjnym telefonu.
Start programu Notowania Mobilne
Przy każdym otwarciu programu wyświetlone są etykiety opisujęce klawisze nawigacyjne telefonu, które po kilku sekundach znikają.
powrót do początku

Ustawienia parametrów połączenia

Ustawienia nazwy użytkownika i hasła w programie Notowania Mobilne
Przed pierwszym połączeniem w programie, należy uzupełnić ustawienia połączenia. W tym celu wybierz z menu USTAWIENIA pozycję UŻYTKOWNIK, a następnie wpisz nazwę użytkownika oraz hasło.
powrót do początku

Nawiązanie połączenia

Nawiązywanie połączenia w programie Notowania Mobilne
Po wybraniu z menu POŁĄCZ następuje nawiązanie połączenia z serwerem. Świadczą o tym komunikaty jakie są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu programu: Łączenie z Bramą #1, Łączenie z (adres IP serwera), Autoryzacja, Inicjalizacja danych, Połączony.
Komunikat zalogowany w programie Notowania Mobilne
Pomyślny proces połączenia potwierdzony jest komunikatem Zalogowany oraz stusem Połączony, który wyświetlony jest w nagłówku okna.
Wyłączenie połączenia w programie Notowania Mobilne
Program odbiera dane o notowaniach przez cały czas. Proces ten można przerwać wybierając z menu ROZŁĄCZ.
Komunikat rozłączony w programie Notowania Mobilne
Po zatwierdzeniu polecenia, program zostanie rozłączony, co zostanie potwierdzone komunikatem Rozłączony.
powrót do początku

Konfiguracja Tabeli

Ekran Tabela w programie Notowania Mobilne
Domyślnie pierwszy ekran programu nie zawiera żadnych walorów. Należy je umieścić zgodnie z własnymi potrzebami. Wybierz z menu TABELA pozycję DODAJ WALOR.
Dodawanie waloru do Tabeli w programie Notowania Mobilne
Lista instrumentów dostępnych w programie podzielona jest na kilka grup. Otwórz na przykład INDEKSY i korzystająć z joysticka zaznacz pozycję WIG20 i umieść w Tabeli zatwierdzając klawiszem OK. Analogicznie postępuj z innymi walorami, tak aby uzupełnić Tabelę o walory, których notowania chcesz obserwować.

Korzystając z klawiszy 4 i 6 możesz szybko przewijać kolumny z walorami w lewo i w prawo.
Usuwanie waloru z Tabeli w programie Notowania Mobilne
Jeżeli potrzebujesz usunąć walor z Tabeli, zaznacz go Wskaźnikiem Pozycji i wybierz z menu TABELA pozycję USUŃ WALOR. Potwierdz ten zamiar klawiszem TAK.
Zmiana liczby linii ofert dla pojedynczego waloru w programie Notowania Mobilne
Dla każdego waloru można rozwinąć jego ilość wierszy w Tabeli, tak aby prezentowane były w nich kolejne linie ofert. Zaznacz Wskaźnikiem Pozycji interesujący Cię walor i wybierz z menu TABELA pozycję LINIE OFERT WALORU. Masz do dyspozycji do 5 wierszy, w których będą wyświetlane kolejne liniie ofert. To ile będzie z nich wypełnionych notowaniami zależy od warunków oferty dostawcy notowań.

Korzystając z klawiszy 8 i 0 możesz szybko przewijać wiersze z walorami w górę lub w dół.
Zmiana liczby linii ofert dla wszystkich walorów w programie Notowania Mobilne
Możesz również w szybki sposób ustawić liczbę linii ofert dla wszystkich walorów jednocześnie. Z menu TABELA wybierz LINIE OFERT WSZYSTKICH i wybierz ich liczbę. Zmiana zostanie zastosowana do wszystkich walorów jakie są aktualnie umieszczone w Tabeli.
powrót do początku

Modyfikacja kolumn w Tabeli

Zmiana ustawień kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Program pozwala na ustawianie widoczności kolumn oraz ich szerokości. W menu TABELA pod pozycją KOLUMNY dostępne są dodatkowe pozycje: SZEROKOŚĆ i USTAWIENIA.
Zmiana szerokości kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Zmiana szerokości możliwa jest po przejściu joystickiem (lewo-prawo) do wybranej kolumny, a następnie również joystickiem jest zwiększana (przycisk do góry) lub zmniejszana (przycisk w dół) szerokość kolumny.
Zmiana kolejności i widoczności kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Na ekran z ustawieniami ukrywania kolumn należy poruszać się w pionie korzytając z przycisków góra-dól joysticka, a pozycje zaznaczać przysikiem OK joysticka. Kolumny mogą mieć dowolną kolejność. Sterowania nimi odbywa się przy użyciu przycisków lewo-prawo jousticka.
powrót do początku

Ustawienia wykresu

Ustawienia wolumenu i liczby otwartych pozycji dla Wykresu w programie Notowania Mobilne
Na ekranie Wykresu, poza kursem, mogą być wyświetlane dane o wolumenie i liczbie otwartych pozycji. Wybierz z menu WYKRES pozycję WOLUMEN i/lub LOP. W ten sam sposób może te serie danych wyłączyć, aby nie były wyświetlane na ekranie Wykresu.
powrót do początku

Pozostałe ustawienia

Przesuwanie waloru na początek listy w Tabeli programu Notowania Mobilne
Po zaznaczeniu wybranego waloru w Tabeli może być przesunięty na początek listy walorów w Tabeli (menu TABELA pozycja PRZESUŃ NA POCZĄTEK).
Zmiana prezentacji nazwy waloru w Tabeli programu Notowania Mobilne
Nazwy walorów w Tabeli programu mogą być wyświetlane w postaci skrótu lub jako pełna nazwa (menu TABELA pozycja POKAŻ NAZWĘ).
Pomijanie ostatniego komunikatu w programie Notowania Mobilne
Program umożliwia wyłączenie komunikatu, który wysyła administator serwera. Ustawienie to nie powoduje pomijania wszystkich komunikatów i zadziała dopiero po pierwszym wyświetleniu nowego komunikatu. (menu USTAWIENIA pozycja POMIŃ OST. KOMUNIKAT).
Zmiana czcionki w programie Notowania Mobilne
Domyślnie program wyświetla teksty w oparciu o czcionkę systemową telefonu. Można ją zmienić na czcionkę programu, dzięki czemu na ekranie zmieście się więcej informacji (menu USTAWIENIA pozycja CZCIONKA).
Adres serwera w programie Notowania Mobilne
Program łączyć się z wybranym serwerem, w takim wypadku jego adres należy podać w menu USTAWIENIA pozycja SERWER.
Ustawienia klastra w programie Notowania Mobilne
Program działa domyślnie w oparciu o klaster serwerów. Zapewnie to bezpieczeństwo nieprzerwanego dostępu do źródła notowąń. W pewnych przypadkach może to być niemożliwe, wtedy działania klastra można wyłączyć (menu USTAWIENIA pozycja KLASTER) odznaczając jego pole przyciskiem OK. joysticka.
powrót do początku

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Notowania Mobilne prosimy kierować na adres poczta@statica.pl

STATICA © 2009-2010